ఒకే సెల్ఫీలో ఇద్దరు టాలివుడ్ మిల్కీబ్యూటీలు సందడి చేస్తే దానికి తిరుగేముంతింది. సరిగ్గా అలాంటి పరిస్థితే నెలకొంది స్టార్ హీరోయిన్స్ హన్సిక తమన్నాల మద్యన. ఇన్నాళ్ళు విడివిడిగా ఫోజులిచ్చిన ఈ భమలిద్దరూ ఒకే ఫ్రేమ్లో దర్శనమివ్వదం అభిమనులనుకు కనుల ప్ంద్గ్నె చెప్పాలి.  

Related Posts

Etiam accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac urna a ligula lobortis fermentum....

Pellente suscipit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac urna a ligula lobortis fermentum....

Aenean finibus arcu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ac urna a ligula lobortis fermentum....